Lean 4D Oy tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Lean 4D Oy

Vanha kirkkokuja 19, 02520 Lapinkylä, Kirkkonummi, Suomi

y-tunnus: 2989855-5

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa

Toimitusjohtaja Jouni Ojala

Puhelin: +358 40 071 7454

Sähköposti: jouni@lean4d.fi

Postiosoite: Vanha kirkkokuja 19, 02520 Lapinkylä, Kirkkonummi, Suomi

Rekisterin nimi ja tietosisältö

Lean 4D Oy asiakasrekisteri, asiakastietoja.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Yleistä henkilötietojen käsittelystä

Siltä osin kuin Asiakasrekisteri sisältää henkilötietoja, niiden käsittelyssä noudatetaan tietosuojalakia ja muita kulloinkin voimassaolevia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja viranomaisohjeita, jotka koskevat henkilötiedon käsittelyä. Henkilötiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on yhdistettävissä tiettyyn henkilöön. Tässä asiakirjassa kuvataan tarkemmin henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja luovutusta koskevat menettelytavat, sekä asiakkaan eli rekisteröidyn oikeudet.

Henkilötietojen keräämisen tarkoitus

Tietoja kerätään asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Tietojen käyttötarkoitus

Asiakasrekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää seuraaviin pääasiallisiin tarkoituksiin:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen

 • palveluiden tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen, parantaminen ja suojaaminen

 • laskutus, perintä ja asiakastapahtumien varmentaminen

 • mainonnan kohdentaminen

 • palveluita koskeva analysointi ja tilastointi

 • asiakasviestintä, markkinointi ja mainonta

 • palveluihin liittyvien rekisterinpitäjän ja muiden toimeksiantoihin liittyvien henkilöiden ja tahojen oikeuksien ja/tai omaisuuden suojaaminen ja turvaaminen,

 • rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen, sekä

 • muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot poistetaan sen jälkeen, kun henkilötiedon säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Mikäli henkilötietoja ei kerätä tai säilytetä lain velvoittamana, niin poistetaan nämä asiakkaan pyynnöstä.

Säännönmukaiset tietolähteet, mitä tietoja keräämme?

Meille antamasi tiedot. Suostumukseen perustuvat tiedot kerätään suoraan Asiakkaalta tai hänen suostumuksellaan viranomaisen tai kolmannen tahon ylläpitämistä rekistereistä tai lähteistä. Nämä tiedot voivat sisältää esimerkiksi:

 • Nimi

 • Sähköpostiosoite

 • Kotiosoite

 • Yritys jonka nimeen työskentelet

 • Puhelinnumero

 

Tekniset tiedot. Useimmiten voit vierailla verkkosivustoillamme sekä käyttää tuotteitamme ja palvelujamme ilman tunnistautumista. Tiettyjä teknisiä tietoja kerätään kuitenkin tavanomaisena osana palveluidemme käyttöä. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi IP-osoitteesi, vierailuajankohdat, verkkosivusto, josta linkityit, sivut, joilla vierailet, käyttämäsi linkit, tarkastelemasi mainospalkit ja muu katsomasi sisältö, laitteitasi koskevat tiedot sekä muut sellaiset tekniset tiedot, joita selaimesi antaa meille tai joita muutoin kerätään tiettyjen tuotteiden ja palvelujen yhteydessä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja voi käsitellä rekisterinpitäjän pyynnöstä tämän alihankkija.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Asiakasrekisterin pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös muille käyttäjille käyttöoikeudet tietoihin. Ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä ja alihankkijoiden työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se on työn tehtävien osalta tarpeellista. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat teknisin keinoin oikeaoppisesti suojattuja(mm. palomuurit, salasanat). Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta määritellyt henkilöt.

Kun henkilötietoja käsittelee rekisterinpitäjän pyynnöstä tämän alihankkija, on rekisterinpitäjän ja alihankkijan välisillä sopimuksilla huolehdittu asianmukaisesta henkilötietojen suojaamisesta. On myös varmistettu, että henkilötietojen käsittely täyttää tietosuojalainsäädännön vaatimukset.

Asiakkaan oikeudet

Oikeus päästä tietoihin ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Teillä on oikeus omiin henkilötietoihin ja saatte ne tarkistettaviksi pyytämällä tätä yhteyshenkilöltä. Tiedot kerätään viipymättä (enintään 30 päivää) ja toimitetaan teille yhteensopivassa, yleisesti käytössä olevassa muodossa.

Teillä on myös oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, jossa noudatamme samoja käytäntöjä kuin tarkastus pyynnöissä

Oikeus korjata ja oikeus vastustaa

Jos uskotte, että teidän henkilötietonne ovat virheelliset, puutteelliset tai epätarkat, teillä on oikeus saada tietonne oikaistuiksi tai täydennetyiksi ilman aiheetonta viivytystä.

Teillä on oikeus vastustaa itseänne koskevan tiedon käsittelyä.

Oikeus tietojen poistamiseen

Voitte pyytää rekisterinpitäjää poistamaan henkilötietonne. Tällöin poistamme tiedot ajankohtaisen lainsäädännön mukaisesti.

Teillä on oikeus peruuttaa suostumuksenne henkilötietojen käsittelyyn, tällöin poistamme henkilötietonne edellä mainitulla tavalla.

Pyynnön esittäminen

Tarkastus-, oikaisu- tai muun pyynnön voi esittää ottamalla yhteyttä tässä selosteessa mainittuun vastuuhenkilöön tai asiakaspalveluun.

Erimielisyydet

Asiakkaalla on oikeus saattaa asia Tietosuojavaltuutetun käsittelyyn, jos rekisterinpitäjä ei noudata Asiakkaan oikaisu- tai muuta pyyntöä.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Lean 4D Oy ei tee henkilötietojen perusteella asiakkaaseen kohdistuvaa profilointia tai käytä automaattista päätöksentekoa.